El seu objectiu és desenvolupar activitats per a fomentar l’obtenció i ús de dades d’administracions públiques i empreses.